Personvernerklæring

EasyCare er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, dersom du bare vil hente informasjon om oss og våre produkter. Dersom du inngår avtaler med oss, vil vi samle inn de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle avtalen. Hvis du tar i bruk noen av våre produkter, vil vi utforme en databehandleravtale med deg. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. EasyCare som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du kontakter oss for å motta informasjon. Dersom du bestiller en demo fra oss, trenger vi ytterligere informasjon om adresse for den datamaskinen du bruker. Ved et eventuelt kjøp vil vi detaljere den informasjonen vi trenger i en egen avtale.

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

3.1  Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

3.2  Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, for å lagre din kontaktinformasjon.

3.3  Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

3.4  Statistikk: Vi utarbeider statistikk for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

3.5  Markedsføring:
Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg informasjon om vårt produkt.

Det rettslige grunnlaget for punkt 3.1, 3.3 og 3.4 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for punkt 3.2 og 3.3  er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for punkt 3.5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Vi kan sende deg markedsføringstiltak dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan dele personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som system- og IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet er ivaretatt av tredje part.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg
  • Oppdatere dine personopplysninger
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss


Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende personvern, så kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Reinert Torbjørn Seland
+47 992 83 852
email

Storhaugveien 16
4014 Stavanger
Norge