Gode idéer bygget på gode verdier

EasyCare ble dannet med ambisjon om å ta løsninger utviklet innen andre næringer over i helsevesenet, med mål om å kunne tilby en bedre og mer strømlinjeformet tjeneste.

Som utgangspunkt ble en logistikkløsning utviklet for olje- og gassindustrien tilpasset bruk innen ergoterapi og hjelpemiddellogistikk i kommunal omsorgstjeneste. Dette er en stor del av det kommunale tjenestespekteret og av avgjørende betydning for brukernes livskvalitet.

Vi gir mer
tid til omsorg

Gründeren bak selskapet har lang erfaring fra oljeindustrien, nasjonalt og internasjonalt og har opplevd digitaliseringen tett på. Lærdommen virker hensiktsmessig å ta med inn i helsenæringen og skape et godt verktøy for de som skal bruke tjenesten - slik at sluttbruker får et bedre tilbud.

Utfordringen

Etter hvert som velferdsteknologi får en økende plass i brukernes hjem, vil behovet for effektiv administrasjon og logistikk innen tjenesten få avgjørende betydning for hvor effektivt kommunene kan ta i bruk nye muligheter.

Dagens situasjon

Tjenesten er i dag karakterisert av manuelle prosesser og manglende digitale verktøy. Der er store gevinster å hente på å strømlinjeforme arbeidsflyten og å automatisere store deler av administrasjonen.

Gevinsten

Gevinsten vil særlig komme brukerne til gode, med kortere ventetid, bedre tilpassede tjenester og bedre informasjon som resultat. De profesjonelle tjenesteyterne vil også få en betydelig bedret arbeidsdag med mer tid til kartlegging, tilpasning og opplæring av brukerne som nøkkelord.

Reinert Torbjørn Seland
Gründer / Styreleder / CEO

Mer enn 35 års erfaring som geolog og leder fra internasjonale og nasjonale selskaper innen utvinning av olje og gass. Han har vært med på å bygge opp et oljeselskap fra bunnen av, og har lang og variert erfaring fra FoU-aktiviteter og ledelse av store prosjekter.

Bred og relevant erfaring fra flere digitaliseringsprosjekter og prosesser relatert til arbeidsflyt.

Kontakt
+47 992 83 852
email
linkedin

Trine Storm Pettersen
Styremedlem / Aksjonær

Investerer i små og nyetablerte selskaper innen flere forskjellige bransjer, med ambisjon om å bygge opp og utvikle disse til å bli kommersielt levedyktige enheter.

Hovedsakelig opptatt av kommersialisering, innovasjon og menneskelig kapital.

Kontakt
+47 917 29 356
email
linkedin

Hvem er vi?

Odd Erik Hansgaard
Styremedlem

Hansgaard har omfattende og variert arbeidserfaring fra internasjonale og nasjonale energiselskaper.

Tidligere statssekretær i nærings -og energidepartementet og med lang fartstid fra offentlige selskaper og tjenester - der i blant et langvarig engasjement som medlem av bystyret og formannskapet i Stavanger kommune og Rogaland-regionen.

Kontakt
+47 913 22 463
email
linkedin

Jobb hos EasyCare?

Vi er på vei inn i en ny fase, og vil snart ha behov for dyktige ansatte innenfor flere ulike kompetanseområder.

Send oss litt info om deg og hvordan du kan bidra til å løfte frem et av bransjens mest spennende digitale verktøy.

Send oss en epost

Kommuner

Partnere