Fra innmelding til utlevering - og retur

EasyCare håndterer hele kretsløpet - opprett oppdrag, tildel, utlever, montér, returner og administrer hjelpemidler enkelt og oversiktlig - på ett og samme sted.

EasyCare sine målrettede moduler gjør det administrative arbeidet enklere for det helsefaglige personalet. Det sparer tid som kan anvendes på brukerne. Full oversikt over tilgjengelige hjelpemidler og raskere håndtering gir brukerne en bedre tjeneste.

Godt verktøy
er halve jobben

Ergoterapi-tjenesten

Tar hånd om hele fag- og logistikkadministrasjonen i ergoterapitjenesten og hjelpemiddeldistribusjonen. EasyCare håndterer all administrasjon av kartlegging, tildeling, søknad og utkjøring av hjelpemidlene.

Innmelding

Programvaren har en inngangsportal der brukerne / pasientene / fagfolk kan melde inn behovet for hjelp.

Administrasjon

Programmet håndterer all administrasjon av kartlegging, tildeling, søknad og utkjøring av hjelpemidlene.

Oversikt

Status for framdriften oppdateres automatisk når en arbeidsoppgave avsluttes.

* Oppstart Q1 2022

Direkte uttak

Spesielt utformet for å håndtere utlevering av enkle hjelpemidler beregnet på korttidsbruk direkte fra kommunalt lager.

I tillegg er modulen beregnet på at for eksempel hjemmesykepleier kan ta ut utstyr til sine pasienter. Den som tar ut utstyr identifiserer seg enkelt med adgangskortet og skriver inn hvem og hva brukeren skal ha. Utstyret kvitteres enkelt ut ved å lese en QR-kode, som er festet til utstyret.


* Ferdig Q4 2021

Mobil utkjøring

Hjelpemidler som er beregnet på varig bruk ankommer vanligvis til kommunalt lager etter at søknad er innvilget.

Modulen er perfekt hjelpemiddelmontører, som skal hente ut, levere og sette opp utstyr hjemme hos bruker. Alle nødvendige funksjoner for uttak fra kommunalt lager, opplysninger om bruker og kvittering for levert utstyr, ligger i en mobilapp. Samme system anvendes når utstyret skal hentes inn igjen etter bruk.


* Under utvikling

Kartlegging- og vurderingsmodul

Beregnet på profesjonelle aktører innen ergoterapi. Spesielt tilrettelagte skjema for kartlegging av brukers situasjon og oppslag for mulige hjelpemidler, øker oversikten, kvaliteten og effektiviteten.

Modulen er web-basert, men det vil også bli laget en tilknyttet «mobil feltversjon» for bruk under hjemmebesøk. Denne vil også inneholde en mulighet for å innhente en digital tvilling, eller «3D bilde» av brukers bosted. Dette kommer i stedet for fysisk oppmåling og kan deles av alle profesjonelle aktører for tilrettelegging for brukers hjelpemiddelbehov.

* Planlegges 2022

Velferdsteknologi

Det vil også bli laget moduler for andre arbeidsprosesser innen tildeling og administrasjon av andre typer hjelpemidler. Dette vil omfatte velferdsteknologisk utstyr som sensorer som settes inn i hjemmene og behandlingsutstyr som følger med pasienten fra sykehuset. Disse vil bli koplet sammen med de andre modulene, slik at alt utstyr som er ute hos en bruker er registrert.

* Planlegges 2022

Meldesystem

Vedlikehold av utstyr er og vil bli en viktig funksjon ettersom mer og mer (livs)kritisk utstyr blir installert hjemme hos bruker. Modulen vil motta informasjon om lokalisering og type utstyr, informasjon om tilgjengelighet i lager og all informasjon om oppsett og kalibrering. Modulen vil bli mobil og rollestyrt.

* Planlegges 2022

Vil du vite mer?

Takk! Din henvendelse er sendt
Oops! Noe gikk galt. Se til at du har fylt inn gyldig info.

Kommuner

Partnere