Bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

EasyCare gjøre det enklere å gi trengende muligheten til å bli boende hjemme lengre.

Fordeler

Oppdatert

All informasjon legges inn bare en gang og oppdateres gjennom hele programvaren i sanntid. Sømløs integrasjon gjør at misforståelser, dobbeltføringer og papirskjema er en saga blott.

Sky-basert

Programvaren er sky-basert og kan brukes på alle plattformer; PC, nettbrett og mobiltelefon - alt etter hvilken funksjon man ønsker å utføre eller tilgjengelig enhet.

Intuitivt

Programvaren er selvforklarende og man trenger minimal opplæring for å bruke den. Modulene har et felles, lett gjenkjennbart brukergrensesnitt.

Tidsbesparende

Fagfolkene i tjenesten slipper å bruke tiden sin på administrasjon og oppfølging. De vil ha full oversikt over sakene de arbeider med. Dette vil føre til betydelig bedre effektivitet og kvalitet. Og mer tid til brukerne.

Skalerbart

Programvaren er produsert med skalerbarhet og fleksibilitet for øye. Det betyr at den kan benyttes av store byer og små kommuner.

Sømløst

Programvaren er bygd med åpne APIer, noe som betyr at den kan benyttes sømløst med andre programvaretyper. Det arbeides med å lage sømløse overganger med NAVs digitale søknadsportal og med koblinger mot kommunenes elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Vil du vite mer?

Takk! Din henvendelse er sendt
Oops! Noe gikk galt. Se til at du har fylt inn gyldig info.

Kommuner

Partnere